• ОСИГУРИТЕЛНО
    БРОКЕРСКО
    ДРУШТВО

  • КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ
    ДА ЈА ОСИГУРАМЕ
    ВАШАТА ИДНИНА

ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ЗА СИТЕ ВАШИ ПОТРЕБИ
СИГУРНОСТА Е ВО НАШИ РАЦЕ
Изградете светла иднина за Вас и Вашето семејство

ЈДБ БРОКЕР АД Скопје е осигурително брокерско друштво основано согласно законот за супервизија во осигурвање Службен весник бр.27 од 25.04.2002 год.
Лиценцирано согласно решение бр.12-27681/2 од 30.09.2009 од Министерство за финансии. Основна цел е да води грижа за целокупниот имот на постојаните и идни клиенти.
Да обезбеди најповолен избор помеѓу понудите за осигурување од други осигурителни компании.

ИМЕПРЕЗИМЕБРОЈ НА ЛИЦЕНЦАБРОЈ НА РЕШЕНИЕ
БранкицаПавлеска12-1/17/2ОБ-0070
ЈулијанаСтанковска09-2901/2ОБ-0167
МартинаКалајџиска14-3-373УП 14-3-373

Сите закони кои се поврзани со работење на осигурителните брокерски друштва може да ги погледнете на овие линкови:

КОГА ВИ ТРЕБА ПАРТНЕР
Побарајте го нашиот агент кој се наоѓа најблиску до вас и ние ќе се погрижиме да го најдеме вистинскиот производ за вас.