ЗА НАС
ЈДБ Брокер започна со работа на 15 јули 2008 година. ​ Друштвото е формирано согласно Законот за супервизија во осигурување. Сопственик и извршен директор - Бранкица Павлеска.

Од моментот на своето формирање па се до денес, друштвото бележи постојан успех во своето работење.Основа цел на ЈДБ Брокер А.Д.- Скопје е да води грижа за целокупниот имот на постојаните и идните клиенти, како и да обезбеди најповолен избор помеѓу понудите за осигурување од осигурителните компании. Нудиме посакувана, брза и професионална услуга. Тука сме за Вас, за да ги задоволиме Вашите барања во највисок квалитет, а секако доказ за тоа е нашето повеќе годишно искуство.

Централа Скопје

ИМЕПРЕЗИМЕБРОЈ НА ЛИЦЕНЦАБРОЈ НА РЕШЕНИЕ
БранкицаПавлеска12-1/17/2ОБ-0070
ЈулијанаСтанковска09-2901/2ОБ-0167
МартинаКалајџиска
14-3-373
УП 14-3-373
ГоранПауноски//
ВладимирВелкоски//
Веруваме дека лојалноста, посветеноста, енергијата, одговорноста и интегритетот во работењето се наши заеднички именители. ​

ЈДБ Брокер располага со искусни, посветени и професионални брокери кои се грижат за Вашите потреби. Ваш бенефит е да соработувате со ЈДБ Брокер - фирма со професионален карактер и позитивна референца.

Информирајте се за нашите услуги.

Регистар за посредници

Последна промена на 24.03.2021
КОГА ВИ ТРЕБА ПАРТНЕР
Побарајте го нашиот агент кој се наоѓа најблиску до вас и ние ќе се погрижиме да го најдеме вистинскиот производ за вас.