ЗДРАВСТВЕНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
Кога патувате во странство сами или со вашето семејство, може да ве изненади некоја непријатна ситуација.

Со нашето патничко осигурување, не дозволуваме да се расипе вашето патување. Тоа претставува сеопфатен систем за помош и осигурување на патниците ширум светот. Со патничката полиса се покриваат трошоците во случај на болест, повреда загуба на багаж или сообраќајна незгода при патување.

Исто така, е овозможено лично осигурување од незгода,со што финансиски се заштитувате себе си и своето семејство.Патничкото осигурување важи во целиот свет.